El científic de dades, bàsic en la presa de decisions d´un procés científic innovador
2017-06-13
Vuitè Cafè de la Recerca de la CCF, amb Enric Escorsa, CEO de IALE Tecnologia
La suma de l’expertesa en una àrea, el coneixement de la estadística i les habilitats informàtiques constitueixen el Diagrama de Venn per definir el retrat ideal d’un científic de dades, “la professió més sexy de la pròxima dècada” en paraules d’un alt executiu de Google i que reclamarà, de cara a l’any vinent als Estats Units, l’habilitació de 190.000 nous científics de dades.

Enric Escorsa, CEO  de l’empresa IALE Tecnologia, nascuda a Barcelona com una spin-off de la UPC l’any 1998, ha estat el ponent convidat al vuitè Cafè de la Recerca organitzat per la Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions, on ha detallat abastament les immenses possibilitats que ofereix la gestió de la innovació, la vigilància tecnològica i la intel·ligència competitiva en el disseny del procés científic.

La constant evolució d’un sector tan dinàmic i canviant obliga a estar al dia d’un cúmul d’informacions com nous productes que surten al mercat, hàbits de consum i valoració dels usuaris, reptes vigents, idees i solucions, col·laboracions en xarxa en l’àmbit tecnològic, etcètera. Aquesta anomenada vigilància tecnològica es guia per tres regles: mantenir-se al dia quant a tecnologies emergents i actors líders (països, centres i científics de referència), aprofitar allò ja existent i evitar fer recerca sobre allò que ja està inventat.

On som?, on volem anar?, què volem aconseguir? Aquestes tres preguntes, bàsiques en el mapa de ruta tecnològica, fruit de la circulació d’idees, objectius i alternatives, ajuden a la presa de decisions en el món científic. A partir d’una avaluació qualitativa i quantitativa del panorama tecnològic i de la recerca en una àrea concreta es pot ajudar a determinar l’aplicació i el mercat actual o potencial als quals es pot adreçar, el panorama tecnològic a nivell mundial i les estratègies de protecció del coneixement. 

Escorsa ha parlat d”infoxicació” o explosió de fons d’informació amb creixement exponencial a més de estar globalitzada i de contingut heterogeni. És enfront d’aquesta hiperinflació de dades on entren en joc els científics de dades per extreure i processar  informació profitosa de la mineria de dades i la mineria de textos. La mineria de dades permet digerir grans volums d’informació per poder fer prediccions i la mineria de textos identifica les temàtiques i els clústers sectorials per determinar les preferències dels usuaris.

La utilització d’aquestes eines permeten mesurar l’impacte de la ciència en la societat i el benefici que hi aporta en termes d’inversió.

Fundació EF Clif

Com és norma en aquests Esmorzars de Recerca, la segona part de la sessió va estar destinada a conèixer els orígens i activitats d’una fundació membre de la Comissió. En aquesta ocasió ha correspost a la Fundació EF Clif a càrrec del seu director general, doctor Josep Maria Torner.

Destinada a la recerca i l’educació en la insuficiència hepàtica crònica, EF Clif es va constituir com a fundació l’any 2015 a Barcelona com a culminació d’un procés iniciat l’any 2006 sota el lideratge del doctor Vicente Arroyo.

Sensibilitzada per la gravetat de la cirrosis, cinquena causa de mort a l’Europa occidental, la Fundació EF Clif col·labora en la millora de la qualitat de vida i en l’augment de la supervivència dels pacients amb cirrosi hepàtica. Desenvolupa un ampli programa de suport científic mitjançant el Consorci i la Càtedra Grífols. L’any passat, amb uns recursos de 1.500.000 euros, la seva contribució arribava a un centenar d’hospitals a Europa, uns dos-cents investigadors, dues càtedres i va publicar 20 estudis a revistes de referència.

El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, ha obert la sessió recordant que la immensa majoria de les fundacions que treballen en l’àmbit de la ciència i la recerca formen part de la Coordinadora, la qual cosa és una mostra de la seva vitalitat. Al presentar al ponent convidat d’avui, Fàbregas ha advocat per augmentar l’impacte de la ciència a la societat i perquè la recerca obtingui més i millors resultats amb la utilització de menys recursos.

VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones