Justícia postula crear un únic Registre d´Entitats Civils
2017-06-30
La Coordinadora Catalana de Fundacions celebra Assemblea i bat el rècord de socis, 540
“Hem d’ajudar a posar en valor a la societat el paper de les fundacions, més rellevant i necessari que mai en aquests anys de crisi”, ha dit Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, a la cloenda de l’Assemblea de la Coordinadora Catalana de Fundacions, l’organisme que representa els interessos d’aquest col·lectiu davant les administracions i l’opinió pública.
 
Aquest alt càrrec, sobre qui recau el protectorat de les fundacions, ha elogiat la feina feta per aquestes entitats sense afany de lucre “que s’ocupen de qüestions d’interès general”, per la qual cosa “cal fer propaganda de la realitat fundacional”.
 
Com a qüestions que afecten la vida diària de les fundacions i on cal avançar, Bernadí aposta per una revisió de les taxes, que no són finalistes, incrementar les pràctiques de bon govern i crear un Registre d’Entitats Civils únic a l’Administració que eliminaria càrregues i duplicitats.
 
El director general ha ofert dades actualitzades del sector, com ara que s’han creat 84 fundacions en aquest darrer any i mig i que hi ha 2.593 fundacions actives inscrites. També ha anunciat, per a la propera tardor, l’aprovació de l’Ordre que determinarà el nivell de subjecció de les fundacions als requeriments de transparència establerts per la Llei del protectorat, norma que s’està tramitant de la mà de la Coordinadora i de professionals i experts en el món fundacional. Finalment, s’ha referit a la potestat sancionadora que li atorga l’actual legislació, que tot i que no voldrien aplicar s’hi veuen obligats a fer-ho per castigar conductes irregulars que afecten al prestigi del conjunt del col·lectiu. “El 99 per cent són bones -ha aclarit-, però hi ha unes poques que poden fer molt de mal”.
 
Més activitat i nous projectes
 
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, s’ha felicitat per l’increment d’associats, 44 en l’últim any i mig, el que representa un augment del 9 per cent, i que arriba a la xifra rècord de 540, nombre mai assolit en els 39 anys d’existència de l’entitat. Aquest augment de socis també s’ha reflectit en una major activitat i nivell de participació tant de la Coordinadora en el seu conjunt com de les tres comissions (Educació, Àmbit Social i Tecnologia i Recerca). L’exercici econòmic de 2016 també es va tancar en positiu amb una tresoreria equilibrada.
 
De fet, el món fundacional català es troba a un molt bon nivell. Les fundacions catalanes ocupen el primer lloc a Espanya en llocs de treball creats i beneficiaris atesos.
 
Fàbregas he resumit en la presentació del informe d’activitats les actuacions normatives on la Coordinadora hi intervé en aquest moment. En concret, bàsicament, en el projecte de llei de foment de l’Associacionisme i en el decret regulador de les Empreses Socials. En el primer cas, reclama distingir entre el concepte social d’”associacionisme” i el concepte jurídic d’“associació”, de les que n’hi ha 60.000 a Catalunya, però només dos o tres mil de caire social. “Tenim un avantatge –ha assenyalat el president de la CCF- com és que no tenim afany de lucre i no poden beneficiar al fundador i la seva família, però les decisions no són assembleàries” que és el que sembla que ara es vol potenciar.
 
Quant a la regulació de les empreses socials, està per veure com es compatibilitza el reconeixement de les fundacions com a part d’aquest model econòmic amb els criteris de governança democràtica.
 
L’Assemblea ha aprovat per unanimitat els comptes i el pressupost anuals i el programa d’actuacions per a 2017.
 
 
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATFundacions
VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones