8 per cent més de socis a la Coordinadora Catalana de Fundacions
2018-01-05
La institució arriba als 567 socis a les portes del 40è aniversari
La Coordinadora Catalana de Fundacions ha incrementat en un 8 per cent el nombre de socis en l’últim any al passar de 525 fundacions associades a finals de 2016 als 567 amb què s’ha tancat el 2017.
Després dels anys de la crisi econòmica a Espanya, la Coordinadora ha experimentat un creixement sostingut des de 2014, any amb què comptava amb 487 socis.
Aquesta xifra de 567 fundacions associades s’assoleix en l’obertura de l’any en què la Coordinadora Catalana de Fundacions celebra els quaranta anys de la seva creació com a institució representativa de les fundacions pionera a Espanya. 
La Coordinadora Catalana de Fundacions, única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya, representa davant les administracions, els agents polítics i legisladors i l’opinió pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació.
La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació amb cursos, seminaris, jornades i tallers, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
 
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATFundacions
VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones