Un Consell Assessor dóna suport acadèmic a l´Observatori de Fundacions
2018-02-28
Creat per la Coordinadora Catalana analitzarà en profunditat la situació del sector
La Coordinadora Catalana de Fundacions ha constituït un Consell Assessor per donar suport acadèmic a l’Observatori de Fundacions creat fa uns mesos per conèixer la realitat del sector, elaborar estudis i propostes i editar un anuari anual de les fundacions.
Les primeres personalitats de l’àmbit de l’Economia i el Dret que s’han incorporat al Consell són el director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, Xavier Bernadí; els ex-consellers de la Generalitat Andreu Mas Colell, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i Francesc Xavier Mena, professor d’ESADE; el professor emèrit de l’IESE Antonio Argandoña i el catedràtic de Dret Civil de la UPF Josep Ferrer-Riba.
Està previst ampliar aquest Consell amb més personalitats de l’àmbit universitari i de la societat civil.
A la reunió constitutiva hi van assistir, igualment, el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, la gerent, Sara Pérez, i l’analista encarregada de l’Observatori, Silvina Vázquez.  
L’Observatori de Fundacions de Catalunya pretén aprofundir i incrementar el coneixement sobre el sector fundacional de Catalunya i promoure la visibilitat de les fundacions catalanes tot donant a conèixer la seva incidència positiva en la societat. Això s’obtindrà mitjançant l’elaboració d’una sèrie d’indicadors de dimensió, rellevància i impacte en sectors com ara l’educació, els serveis socials, la cultura, la recerca o la salut.  
La Coordinadora Catalana de Fundacions, que compta amb quasi 570 fundacions associades, és l’única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. Representa davant les administracions, els agents polítics i legisladors i l’opinió pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació.
La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació amb cursos, seminaris, jornades i tallers, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
 
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATFundacions
VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones