Els Administradors de Finques s’oposen a l’expropiació o l’ocupació temporal dels pisos buit
2007-04-11

El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya proposa la supressió de les referències a l’expropiació o ocupació temporal per part de l’Administració i a l’obligació d’incorporar al mercat els immobles desocupats que preveu el projecte de llei del Dret a l’Habitatge a Catalunya que es discuteix ara a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya.

 

“No es pot penalitzar la desocupació. En canvi, sí es convenient incentivar l’ocupació dels habitatges per a fer dinàmic el mercat” és el raonament emprat per a proposar la supressió de part de l’exposició de motius i la modificació d’una part dels articles 42 i 43 del projecte de llei.

 

El col·lectiu professional ha fet aquesta proposta durant la compareixença que ha fet aquesta tarda al Parlament, juntament amb la d’altres replica watches agents socials del sector. En total ha presentat 48 propostes d’esmena amb la voluntat que les assumeixin els grups parlamentaris durant el tràmit parlamentari. N’hi de modificació, de nova redacció de l’articulat i de supressió.

 

Han participat a la sessió parlamentària en representació dels Col·legis d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Girona i Tarragona el president del Consell i del Col·legi de Barcelona-Lleida, Josep Maria Gual, la secretària, Elena Juano, i l’assessor jurídic, Enric Vendrell.

 

Durant el torn de preguntes dels diputats s’ha plantejat el problema de la sobreocupació dels pisos. Els administradors de finques són partidaris que no es faci l’excepció amb aquells habitatges ocupats per parents fins a segon grau, com diu el projecte de llei,  perquè els problemes de salubritat que generen són idèntics, independentment de la personalitat dels ocupants. A més, s’ha fet esment dels possibles danys culposos o negligents per part dels llogaters.

 

Altra qüestió que preocupa als Col·legis d’Administradors és la conceptuació de l’habitatge principal com “aquell que suposa domicili en el padró municipal”, terme que es demana que s’ampliï als que estan ocupats “durant un mínim de sis mesos l’any” perquè l’adreça d’empadronament “no ha de coincidir necessàriament ni legalment amb la de la residència principal de l’empadronat”.

 

Tot i compartir la voluntat del legislador de combatre la conducta de l’assetjament, el Col·legi s’oposa a definir-lo com a discriminació sense que es demostri la relació amb un tercer.

 

Les altres propostes d’esmenes fan referència a aspectes com la cèdula d’habitabilitat, la conservació i rehabilitació d’edificis, la declaració de ruïna, el registre municipal de solars sense edificar, la capacitació professional d’administrador de finques i la seva col·legiació obligatòria o la mediació en l’arrendament.

http://www.orologirepliche.it

VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones