Els Administradors de Finques reclamen ajuts fiscals que incentivin el lloguer
2007-06-21
Proposen esmenes al Pacte Nacional per lā€™Habitatge 2007-2016
El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya demana que es fomentin polítiques d’incentius fiscals als propietaris per a posar els pisos buits en el mercat, així com disposar de suficient seguretat jurídica davant de situacions conflictives amb els seus arrendataris com ara un procediment ràpid i eficaç en cas d’impagament.

 

Aquestes i altres mesures han estat proposades pels col·legis d’administradors de finques de Catalunya durant el tràmit d’audiència amb què el departament de Medi Ambient i Habitatge ha sotmès el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-12016 a consulta dels agents socials. L’actual president del Consell és Josep Maria Gual, president del Col·legi de Barcelona-Lleida.

 

Entre altre mesures de tipus fiscal per fomentar la rehabilitació, els administradors de finques són partidaris de reduccions i bonificacions fiscals per a compensar la rendibilitat directa del lliure lloguer. També demanen que els terminis per a sol·licitar ajuts públics siguin més amplis així com que en el cas de les rendes més baixes es pugui cobrar la subvenció per avançat.

 

Quant a l’aval previst per fer front als impagats, el Consell demana que sigui extensiu per a tots els contractes d’arrendament i no únicament per als signats per joves.

 

Els administradors de finques consideren, d’una banda, que serà difícil complir amb l’objectiu del Pacte de posar en el mercat 20.000 pisos desocupats en quatre anys perquè, al seu parer, les xifres estan inflades i no es corresponen a la realitat.

 

D’altra banda, es manifesten totalment en contra de l’expropiació u ocupació temporal per part de l’Administració, com també de l’adopció de sancions o l’obligació de llogar els pisos ara desocupats.

 

Tampoc són partidaris d’estendre l’obligatorietat del dret de tanteig i retracte als habitatges de mercat lliure, sinó que aquest requisit s’hauria de limitar als habitatges de protecció oficial.

 

Hi ha dues situacions que es denuncien amb freqüència als mitjans de comunicació i que també preocupen els administradors de finques però per a les que demanen prudència i concreció. D’una banda, l’anomenat assetjament immobiliari. Per a aquesta qüestió, els col·legis catalans d’administradors de finques reclamen que la càrrega de la prova de la denúncia la porti sempre la part actora “ja que si no la llei només afavoriria la delació independentment de si aquesta és certa o no”. Quant a la sobreocupació d’habitatges, la proposta és que la sanció recaigui realment sobre els responsable i no sobre els propietaris per defecte. Una mesura que creuen que seria efectiva és poder disposar del padró municipal per tal de constatar les persones residents.

VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones