Els Administradors de Finques alerten sobre les avaries causades per l'apagada del 23 de juliol
2007-10-01

Davant algunes consultes formulades per part de comunitats de propietaris en relació a l’apagada elèctrica del 23 de juliol a la ciutat de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida vol aclarir el següent:

 

-          Les reclamacions de danys i perjudicis dels veïns abonats, siguin particulars o locals de negoci, s’han de presentar individualment pel procediment previst, és dir, a través de la pròpia companyia subministradora d’energia o a la Junta Arbitral de Consum.

 

-          En el cas dels serveis comuns de les finques, com per exemple l’ascensor, l’antena col·lectiva de televisió, els aparells de calefacció i refrigeració centralitzada o la depuradora de la piscina, hi hauria la possibilitat de presentar reclamació si pels serveis tècnics de les empreses proveïdores es determina que una avaria o el mal funcionament del servei comú poden estar motivats per la incidència del 23 de juliol.

 

-          En aquest darrer cas, la reclamació es pot formular com a comunitat de propietaris, atès que gaudeix de personalitat jurídica pròpia als efectes del contracte de subministrament d’electricitat.

VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones