Els Administradors de Finques reclamen que es congeli l’increment dels valors cadastrals
2008-10-28
Aquesta proposta suposaria una mesura per pal·liar la crisi
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida considera que l’actual situació de crisi econòmica aconsella la congelació de la revisió dels valors cadastrals prevista en els pressupostos municipals de l’any vinent.

 

La última revisió cadastral a la majoria dels municipis espanyols va tenir lloc l’any 2000 (BOE 310, de 27 de desembre de 2000) i per apaivagar l’impacte d’un increment notable en un sol pagament es va aprovar estendre’l durant deu anys a partir del 2001 a raó d’un increment d’un deu per cent anual.

 

La situació de crisi financera que afecta el món s’uneix a la crisi immobiliària present a Espanya, la qual cosa està comportant una desvalorització general del preu dels habitatges. Aquesta situació aconsella, en opinió del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, actuar amb molta prudència abans d’incrementar de nou el valor cadastral perquè ja s’estan produint compravendes per sota d’aquest valor que és la referència per al pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI) l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Transmissions Patrimonials i Impost de Successions  i Donacions.

VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones