8M: Les fundacions estan més feminitzades que el conjunt de la societat
2018-03-07
A la CCF les dones són majoria a les comissions i en l´assistència als tallers de formació
La Coordinadora Catalana de Fundacions aprecia que en l’àmbit de les fundacions catalanes s’escurcen les diferències entre homes i dones quant a participació, promoció i bretxa salarial. D’aquesta manera es contribueix a assolir als objectius fixats per Nacions Unides d’assegurar la participació de la dona, en peu d’igualtat amb l’home, en la societat i en el seu desenvolupament integral com a persona.
En la composició de les plantilles laborals, el 55 per cent és femení, tot i que en els càrrecs de direcció la xifra es redueix al 29 per cent, segons dades de l’Asociación Española de Fundaciones (AEF). Hi ha també un notable desequilibri quant a la composició dels patronats, amb un percentatge de 71 homes i 29 dones. 
Pel que fa específicament a l’àmbit de les fundacions que presten serveis socials (gent gran, persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió, immigració, etcètera), un estudi de 2017 xifra en un 74 per cent el percentatge de dones que formen part de la plantilla de les entitats sense afany de lucre que treballen en aquesta àrea específica. Una xifra molt superior a la mitjana, atès que les dones representen el 47 per cent del mercat laboral a Catalunya. Pel que fa a la bretxa salarial seria únicament d’un 3 per cent, mentre en el conjunt de la societat catalana la desproporció puja fins al 26 per cent.
Dins la tasca diària de les fundacions, que abasten camps diversos, n’hi ha que despleguen programes adreçats a les dones, com ara la inserció laboral i social de persones en risc d’exclusió, alfabetització d’immigrants i gent gran, mediació familiar, violència domèstica, drets, assistència social, etcètera.
 
La Coordinadora dona exemple
Aquesta presència activa i participació de les dones és reflecteix a la pròpia organització de la Coordinadora Catalana de Fundacions. A la junta directiva, quatre dels onze membres són dones, entre els quals les dues vicepresidentes. D’altra banda, l’equip tècnic està format per quatre dones i un home, i la gerència és femenina. 
A les quatre comissions constituïdes al si de l’entitat -Educació, Àmbit social, Recerca i Tecnologia i Cultura- hi ha 32 dones enfront de 24 homes i si repassem els participants a les activitats, 47 dones d’un total de 103 participants van prendre part als cafès de recerca o de l’àmbit social. Quant als tallers de formació realitzats l’any passat i el que duem de 2018, hi han assistit 156 dones i 81 homes, mentre que a les tres jornades monogràfiques la participació femenina ha estat de 62 dones en tant que els homes sumaven 52.
Com demostren aquestes dades, en alguns casos superem la paritat i en qualsevol cas estem dins el marge del 40 per cent que recomana la Unió Europea. 
 
La CCF
La Coordinadora Catalana de Fundacions, que compta amb quasi 570 fundacions associades, és l’única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. Representa davant les administracions, els agents polítics i legisladors i l’opinió pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació.
La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació amb cursos, seminaris, jornades i tallers, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
 
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATFundacions
VOLVER
Diseño web y desarrollo de aplicaciones